Hoe zit het precies met het coronavirus?
Wereldwijd grijpt het nieuwe coronavirus, Covid-19, in een razend tempo om zich heen. Inmiddels is de ziekte bij meer dan 85.000 mensen geconstateerd. Ruim 2850 patiënten zijn overleden. In Nederland is het virus op 27 februari voor het eerst bij een patiënt vastgesteld.

Wat zijn de symptomen van Covid-19?
Mensen die het coronavirus oplopen, kunnen de ziekte Covid-19 krijgen. De belangrijkste symptomen van die ziekte zijn in het algemeen longklachten. Daarnaast hebben patiënten vaak hoge koorts. De symptomen bij deze Wuhanezen: koorts (83 procent), hoesten (82 procent), kortademigheid (31 procent), spierpijn (11 procent), verwardheid (9 procent), hoofdpijn (8 procent), keelpijn (5 procent). Van alle bij instanties bekende patiënten heeft ongeveer een kwart ernstige tot zeer ernstige klachten.

Hoe verspreidt het virus zich?
Het is bekend dat het virus zich niet alleen van dier naar mens verplaatst, maar ook van mens op mens. Hoe dit precies gebeurt is niet bekend. Aannemelijk is dat het wordt overgedragen via kleine druppeltjes die bij het hoesten of niezen vrijkomen of door lichamelijk contact zoals het omhelzen, zoenen of elkaar een hand geven.

Welke maatregelen kun je nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?
1.) Het dragen van mondkapjes is één van de voorzorgsmaatregelen die getroffen kunnen worden indien je in contact komt met een met coronavirus besmet persoon.
2.) Was de handen enkele keren per dag met een goede handzeep.
3.) Desinfecteer de handen meerder malen per dag.
4.) Zorg voor hygiënische afdroog mogelijkheden, bij voorkeur papieren handdoekjes.

Voorkomen is beter dan genezen!
Ons advies voor scholen en kinderopvang is om de kinderen thuis goed de handen te laten wassen en vervolgens te desinfecteren alvorens ze naar school/opvang gebracht worden. Vervolgens bij aankomst op school/opvang nogmaals de handen te wassen en te desinfecteren en dit gedurende de dag nogmaals te herhalen, zorg voor hygiënische afdroogmogelijkheden, bij voorkeur papieren handdoekjes.

Bekijk onze producten ter voorkoming van het coronavirus